25. februar lanserte Kommisjonen årets utgave av Digital Economy and Society Index, DESI. Indeksen er et mål på  ‘Europe’s digital performance and […] the evolution of EU member states in digital competitiveness.’

Årstall Danmark Norge EU28 Sverige Estland
2014 0.653 0.619 0.456 0.646 0.496
2015 0.679 0.638 0.498 0.682 0.568
2016 0.685 0.674 0.519 0.672 0.59

I 2015 handlet 32, prosent av de som hadde brukt Internett i løpet av siste år varer eller tjenester via nett fra land i EU.

År Prosent
2008 22.5
2009 27.9
2010 31
2011 32.1
2012 31.3
2013 27.8
2014 33.8
2015 32.4

55 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år brukte Internett på reiser/opphold utenfor hjemmet i 2014.

År Prosentandel
2010 61
2011 58
2012 54
2013 60
2014 55
2015 60

Viser andel av befolkningen som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene.

År % brukere mellom 16-79 år
2010 91
2011 91
2012 93
2013 94
2014 95
2015 96

E-post og bank er tjenestene folk flest bruker på Internett

År Epost Reise Bank
2012 87 54 85
2013 87 60 86
2014 89 55 88
2015 90 60 89

Stadig flere bestiller time hos fastlegen gjennom nettsider.

Årstall Sverige Norge Estland
2012 15.73 11.22 15.86
2014 19.4 16.9 8

Mer enn 90 prosent av norske virksomheter interagerer med offentlige myndigheter elektronisk.

År Antall i prosent
2009 80.97
2010 75.45
2011 90.42
2012 93.40
2013 94.18

ID-porten tilbyr virksomheter tilgang til kjente løsninger for brukerne, og dermed slipper du å forholde deg til flere passord og brukernavn, og virksomhetene slipper å administrere egne innloggingsløsninger.

År MinID BankID Buypass Commfides
2010 19864439 0 2174 0
2011 16308428 0 228470 1513
2012 25936566 269570 1746707 9098
2013 27786228 9516171 2707202 16580
2014 31669713 18053690 2777291 22206
2015 13470190 10897051 1094552 10367

Bruken av de forskjellige innloggingsløsningene i ID-porten varierer gjennom året.

Måned MinID BankID Buypass Commfides
Januar 2605941 1252161 294414 2298
Februar 2377074 1013376 214224 1703
Mars 3637775 2171437 302027 2263
April 3173278 1960986 260999 2110
Mai 2242342 1247305 276135 2465
Juni 3222034 2035818 279537 2435
Juli 2933621 1263020 151312 954
August 3044990 1440612 201086 1689
September 2153966 1280780 200515 1667
Oktober 2369884 1527424 226455 1719
November 1833293 1205934 179331 1393
Desember 2075515 1654837 191256 1510

I 2011 var 27 prosent av statlige virksomheter utsatt for forsøk på identitetstyveri (phishing). I 2012 var andelen under 11 prosent.

2008 Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk Virusangrep, ormer e.l. som resulterte i tap av data eller arbeidstid Angrep av typen 'denial of service' Uautorisert tilgang til systemer eller data Datatap pga manglende backup IT-misbruk av økonomisk karakter Forsøk på identitetstyveri (phishing)
2012 41.5 19.7 10.9 9.6 8.3 0.4 10.9
2013 12.7 9.3 10.2 12.3 7.6 3.4 18.6
2014 12.8 8.1 13.2 12.4 6.4 2.1 25.2
2015 13.1 4.7 16.1 14 5.9 2.5 27.5

Tre av fire husstander hadde fast bredbånd i 2014.

Årstall xDSL Kabel-TV Fiber Øvrige
2010 819691 480328 248825 34199
2011 779660 524334 302065 41170
2012 779660 560124 385476 38920
2013 693194 587789 460356 35600
2014 693194 610178 549016 39863

Næringslivet innfører stadig nye tiltak for å øke informasjonssikkerheten.

Årstall Retningslinjer for sikker drift av IT- infrastruktur Planer for håndtering av de viktigste informasjonssikkerhetshendelser Krav til gjennomføring av systematiske øvelser knyttet til IT-beredskap Oversikt over alle personopplysninger som behandles i virksomheten Oversikt og kontroll på brukeridentiteter med tilgang til virksomhetens system Rutiner for håndtering av personopplysninger Retningslinjer for håndtering av avvik Sikkerhetsinstruks for brukere, leder og sikkerhetsansvarlig Krav til at det utpekes en informasjonssikkerhetsansvarlig
2010 77 40 11 56 0 67 0 0 57
2012 65 36 15 53 0 65 0 0 26
2014 68 42 20 56 69 67 51 42 26

Feilsendt e-post er den viktigste enkeltårsaken til at informasjon kommer på avveie.

Årstall Minnepinner på avveier Smarttelefoner på avveier PC-er på avveier Dokumenter/filer på avveier E-poster sendt til feil adressat Ingen slike hendelser
2012 26 12 12 16 32 51
2014 11 20 15 4 29 50

Ansatte avdekker 70 prosent av sikkerhetshendelsene i egen virksomhet.

Oppdagelseskilde Andel i prosent
Rapportering/varsling fra egne ansatte 70
Media (radio, TV, aviser), sosiale medier 15
Egen oppfølging av alarmer, logging og IDS-systemer 48
Eksterne (eks. Internet Service Provider, Politi) 21
Annet/vet ikke 19

Databrukere er den viktigste årsaken til spredning av virus.

Spredningsgrunn Andel i prosent
Aktivert av brukerens handling 44.8
Automatisk kode (infisert fra USB-minnebrikke) 26
Automatisk kode (infisert fra nettverk) 17.2
Infisert fil 4.4
Gammel kjent sårbarhet hvor det finnes oppdatering 3.2
Nyere sårbarhet hvor det finnes oppdatering 2.4
Passord er knekket 1

Fire av fem registreringer i Foretaksregisteret ble gjort elektronisk i 2014.

Årstall Andel i prosent
2010 43
2011 53
2012 62
2013 73
2014 81

Tre av fire registreringer i Enhetsregisteret gjort elektronisk i 2014.

Årstall Andel i prosent
2010 48
2011 51
2012 61
2013 67
2014 75

Andelen elektroniske dokumenter i Løsøreregisteret øker svakt, men nærmer seg 80 prosent.

År Andel i prosent
2010 62
2011 64
2012 72
2013 78
2014 79

Hvordan er prisforskjellene for tjenester som er koblet sammen i forskjellige land?

Årstall Danmark Estland EU27 Norge Sverige
2011 54.2 49 54.3 99 32.3
2012 51.5 47.3 57.4 84.8 25.1
2013 46.9 34.8 53.1 60.4 26.4
2014 43 37 47.2 86.2 29.7
2015 43.4 33.5 43 74.6 30.9

Norge har bedre 4G-dekning enn gjennomsnittet i EU, men ligger etter våre skandinaviske naboer.

Årstall Danmark Sverige Estland EU27 Norge
2011 54.1 48.1 70 8.3 25.9
2012 65 93.3 70 27 60.2
2013 73.7 99.2 85 59.1 67.7
2014 99 99.2 79.2 79.4 83

Tallet på brukere og transaksjoner inn og ut av Altinn øker.

Årstall Antall transaksjoner inn til Altinn Antall transaksjoner ut fra Altinn Antall unike brukere
2012 11.5 12.8 1.9
2013 13.3 16 2.3
2014 15.4 20.7 2.8

Antall digitaliserte dokumentsider i Arkivverket.

 

År Antall i millioner
2004-2010 23.7
2011 3.5
2012 2.5
2013 4.3
2014 4

Ved utgangen av første halvår 2014 var det nærmere 1,2 millioner abonnementer for høyhastighets bredbånd. Det utgjør cirka 66 prosent av alle bredbåndsabonnementene. 

Årstall VDSL Kabel-TV-nett Fiber
2010 2000 450000 250000
2011 35000 480000 300000
2012 60000 530000 380000
2013 90000 588000 461000
2014 87000 596000 503000

I 2015 bruker over halvparten av de statlige virksomhetene en eller flere nettskytjenester. Det er dobbelt så mange som i 2012.

År Andelen nettskybrukere
2012 26.3
2013 37.2
2014 42.8
2015 53.3

I 2015 bruker 87 prosent av statlige virksomheter sosiale medier i sin kommunikasjon med brukere. I 2012 var andelen 63 prosent.

År Andel som bruker sosiale medier
2012 63.6
2013 81.2
2014 83.9
2015 87.3

Andelen offentlige tjenester som er tilgjengelig på nett økte fra 20 prosent i 2001 til over 80 prosent i 2010. 

År andel i %
2001 20
2002 20
2003 46.7
2004 51.7
2006 53.3
2007 80
2009 75
2010 83.3

Antallet besøk på data.norge.no økte fra 2013 til 2014. Antallet sidevisninger gikk noe ned i samme periode.

Årstall Antall besøk Sidevisninger
2011 10236 0
2012 24698 82379
2013 50113 203428
2014 53095 199405

Norge ligger på syvende plass på denne indeksen over 10 utvalgte måleområder for åpne data og viderebruk. Indeksen viser resultateten fra 2014, mens Norge lå på fjerdeplass i 2013.

Land Prosent
Storbrittania 97
Danmark 83
Frankrike 80
Finland 73
Australia 72
New Zealand 72
Norge 71
USA 70
Tyskland 69
India 68

IKT-løsninger i primærnæringene, industri og bygg/anlegg er best med hensyn til universell utforming. Løsninger innen bank og finans er minst tilgjengelige.

Sektor Andelen oppnådde poeng
Bank, finans m.m. 45
Media, informasjon m.m. 46
Transport, overnatting, servering 48
Varehandel 50
Primærnæringene, industri, bygg/anlegg m.m. 52

IKT-tjenester i det offentlige er i snitt mer tilgjengelige enn IKT-løsninger i privat sektor.

Sektor Privat sektor Offentlig sektor
49 54

To av tre søknader som Innovasjon Norge mottar er e-søknader.

År Andel e-søknader i prosent
2008 28.1
2009 40.3
2010 44.6
2011 50.2
2012 60.1
2013 63.7
2014 66.4

85 prosent av nasjonale patent-, varemerke- og designsøknader ble levert gjennom Altinn i 2014. I 2010 var andelen 61 prosent.

År Antall i prosent
2010 61.14
2011 71.13
2012 76.31
2013 83.71
2014 85.27

Cirka 30 prosent av bedrifter med minst ti ansatte bruker nettskytjenester. Tjenestene brukes i hovedsak til e-post og lagring av filer.

År Andel som bruker nettsky
2014 29

I 2014 gikk strømming forbi DVD som den foretrukne kilden til innhold.

2010 Strømmet video Nedlastet video Harddiskopptaker DVD-spiller KJøp/leie DVD
2011 0 23 31 58 45
2012 0 29 38 46 40
2013 11 25 30 49 34
2014 42 19 34 23 16

Stadig flere bruker Internett, mens færre ser TV og leser papiraviser. Andelen som leser bøker og ser video er stabil.

2010 Avis Fjernsyn Bøker Videomedier Internett
2011 64 82 24 13 77
2012 63 81 27 14 80
2013 55 77 25 12 80
2014 51 74 25 15 85

Hvor mange husstander er det egentlig som har et fiberbasert bredbåndabonnement?

År Antall i tusen
2011 275000
2012 340000
2013 410000
2014 503000

Mer enn halvparten av befolkningen i alderen 16 – 74 år lastet ned eller spilte film, musikk eller bilder fra Internett i 2014.

År Prosent
2003 23.5
2004 22.8
2005 25.6
2006 36.6
2007 34.7
2009 38.9
2010 40.8
2012 54.3
2014 53.8

Over halvparten av bedrifter med minst ti ansatte (finanssektoren unntatt) brukte sosiale medier i 2014.

År Prosent
2013 46
2014 52.7

Tre av fire nordmenn hadde medium eller høy kompetanse innenfor IKT i 2012.

År Prosent
2005 66.4
2006 64.1
2007 66.1
2009 68.6
2011 71.9
2012 76.4

I 2013 hadde 85,7 prosent allmennleger muligheten for å bruke elektronisk resept.

År Prosent
2013 85.7

I 2012 hadde 89,8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år konsumert nyheter i aviser/blader på nett i løpet av de siste tre månedene.

År Prosent
2003 53.6
2004 56.2
2005 59.9
2006 64.9
2008 73.1
2009 76.2
2010 78
2011 79.2
2012 85
2013 86.9
2014 88.7

I 2014 hadde 86,8 prosent av husholdningene med lavest inntekt tilgang til Internett. Det er en økning fra 38 prosent i 2005.

År Prosent
2005 38.1
2006 46
2007 60.9
2008 70.2
2009 70.1
2010 80.4
2011 83.6
2012 84.4
2013 89.6
2014 86.8

I 2014 hadde 2,69 prosent av befolkningen aldri brukt Internett. I 2005 var andelen 15 prosent.

År Prosent
2005 15
2006 16.6
2007 10.0
2008 7.83
2009 6.41
2010 5.23
2011 4.63
2012 3.84
2013 3.14
2014 2.69

Hvor bredt er utvalget av internettleverandører på de forskjellige hastighetene?

Antall tilbydere ≥4/0.5 Mbits/s ≥25/5 Mbits/s ≥50/10 Mbits/s
0 0 23 30
1 2 32 46
2 6 23 22
3+ 91 22 2

I 2010 hadde ingen privatkunder tilgang til Internett med høyere kapasitet enn 50 Mbit/s. I 2014 kunne 28 prosent kjøpe tilgang til 100 Mbit/s

Årstall 2/0.25 Mbits/s 4/0.5 Mbits/s 10/0.8 Mbits/s 25/5 Mbits/s 30/5 Mbits/s 50/10 Mbits/s 100/10 Mbits/s 50/50 Mbits/s 100/100 Mbits/s
2010 0 89 77 55 0 19 17 19 0
2011 96 94 79 67 0 41 40 22 18
2012 100 100 85 72 69 60 60 25 21
2013 100 100 99 75 72 64 63 28 24
2014 100 100 99 77 75 70 69 33 28

Abonnement med en nedlastingskapasitet på 16 Mbit/s var det vanligste valget blant bedrifter i 2014.

Årstall >128 kbits/s <= 512 kbit/s >512 kbits/s <= 1 Mbit/s >1 Mbits/s <= 2 Mbit/s >2 Mbits/s <= 4 Mbit/s >4 Mbits/s <= 8 Mbit/s >8 Mbits/s <= 16 Mbit/s >16 Mbits/s <= 32 Mbit/s >32 Mbits/s <= 64 Mbit/s >64 Mbits/s <= 128 Mbit/s >128 Mbits/s
2010 4882 4896 18738 53971 33570 15220 5762 460 942 306
2011 4345 4072 18187 44233 33985 19228 10024 1209 1030 309
2012 2223 2814 17721 38036 30581 22571 16071 2871 1983 426
2013 1772 2368 31822 28202 20969 22422 17743 4519 3194 687
2014 1221 1619 25351 23130 20062 28701 20116 7139 4895 1371

100 prosent alle grunnleggende offentlige tjenester for bedrifter er tilgjengelig på nett.

År Andel i %
2001 57.1
2002 57.1
2003 57.1
2004 75
2006 87.5
2007 62.5
2009 87.5
2010 100

8 av 10 nordmenn mellom 16 og 74 år vært i kontakt med myndighetene via Internett i 2014.

År andel i %
2008 71.9
2009 73.9
2010 76.5
2011 77.8
2012 77.7
2013 76.1
2014 81.9

I 2014 var det flere enn 491 000 bredbåndsabonnement i privatmarkedet med en nedlastingskapasitet på 32 Mbit/s. I 2010 var antallet abonnement med denne kapasiteten 118 000.

År >128 kbits/s <= 512 kbit/s > 512 kbit/s <= 1 Mbit/s > 1 Mbit/s <= 2 Mbit/s > 2 Mbit/s <= 4 Mbit/s > 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s > 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s > 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s > 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s > 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s > 128 Mbit/s
2010 13859 147310 316284 291197 356647 323404 118252 1597 291 10
2011 10224 149177 280768 192680 374045 281836 242646 100843 1166 14
2012 9265 148570 234618 152320 310430 345522 337314 115191 48021 37
2013 4496 40525 391186 139504 258033 293704 378840 164113 81853 98
2014 3477 36837 137696 93945 347123 207660 491647 361425 148511 2076

I 2014 ble det utført nær 38 millioner transaksjoner med kredittkort i forbindelse med netthandel i Norge.

År Antall transaksjoner i millioner
2009 21.3
2010 24.5
2011 27.8
2012 31.9
2013 33.8

2013 var toppåret for publisering av datasett fra offentlige virksomheter.

År Antall
2011 90
2012 132
2013 1070
2014 145
2015 30

37 prosent av norske bedrifter efakturaer sendte eller mottok efakturaer egnet for automatisk behandling.

År Prosent
2007 29.1
2008 31.1
2009 31.4
2010 47.2
2011 32.2
2013 37

Operasjonssenteret for håndtering av alvorlige dataangrep registrerte 5300 hendelser i 2014.

År Antall hendelser
2007 500
2008 1050
2009 1200
2010 1500
2011 1550
2012 2000
2013 2300
2014 5300