25. februar lanserte Kommisjonen årets utgave av Digital Economy and Society Index, DESI. Indeksen er et mål på  ‘Europe’s digital performance and […] the evolution of EU member states in digital competitiveness.’

Årstall Danmark Norge EU28 Sverige Estland
2014 0.653 0.619 0.456 0.646 0.496
2015 0.679 0.638 0.498 0.682 0.568
2016 0.685 0.674 0.519 0.672 0.59

Tre av fire husstander hadde fast bredbånd i 2014.

Årstall xDSL Kabel-TV Fiber Øvrige
2010 819691 480328 248825 34199
2011 779660 524334 302065 41170
2012 779660 560124 385476 38920
2013 693194 587789 460356 35600
2014 693194 610178 549016 39863

Hvordan er prisforskjellene for tjenester som er koblet sammen i forskjellige land?

Årstall Danmark Estland EU27 Norge Sverige
2011 54.2 49 54.3 99 32.3
2012 51.5 47.3 57.4 84.8 25.1
2013 46.9 34.8 53.1 60.4 26.4
2014 43 37 47.2 86.2 29.7
2015 43.4 33.5 43 74.6 30.9

Norge har bedre 4G-dekning enn gjennomsnittet i EU, men ligger etter våre skandinaviske naboer.

Årstall Danmark Sverige Estland EU27 Norge
2011 54.1 48.1 70 8.3 25.9
2012 65 93.3 70 27 60.2
2013 73.7 99.2 85 59.1 67.7
2014 99 99.2 79.2 79.4 83

Ved utgangen av første halvår 2014 var det nærmere 1,2 millioner abonnementer for høyhastighets bredbånd. Det utgjør cirka 66 prosent av alle bredbåndsabonnementene. 

Årstall VDSL Kabel-TV-nett Fiber
2010 2000 450000 250000
2011 35000 480000 300000
2012 60000 530000 380000
2013 90000 588000 461000
2014 87000 596000 503000

Hvor mange husstander er det egentlig som har et fiberbasert bredbåndabonnement?

År Antall i tusen
2011 275000
2012 340000
2013 410000
2014 503000

Hvor bredt er utvalget av internettleverandører på de forskjellige hastighetene?

Antall tilbydere ≥4/0.5 Mbits/s ≥25/5 Mbits/s ≥50/10 Mbits/s
0 0 23 30
1 2 32 46
2 6 23 22
3+ 91 22 2

I 2010 hadde ingen privatkunder tilgang til Internett med høyere kapasitet enn 50 Mbit/s. I 2014 kunne 28 prosent kjøpe tilgang til 100 Mbit/s

Årstall 2/0.25 Mbits/s 4/0.5 Mbits/s 10/0.8 Mbits/s 25/5 Mbits/s 30/5 Mbits/s 50/10 Mbits/s 100/10 Mbits/s 50/50 Mbits/s 100/100 Mbits/s
2010 0 89 77 55 0 19 17 19 0
2011 96 94 79 67 0 41 40 22 18
2012 100 100 85 72 69 60 60 25 21
2013 100 100 99 75 72 64 63 28 24
2014 100 100 99 77 75 70 69 33 28

Abonnement med en nedlastingskapasitet på 16 Mbit/s var det vanligste valget blant bedrifter i 2014.

Årstall >128 kbits/s <= 512 kbit/s >512 kbits/s <= 1 Mbit/s >1 Mbits/s <= 2 Mbit/s >2 Mbits/s <= 4 Mbit/s >4 Mbits/s <= 8 Mbit/s >8 Mbits/s <= 16 Mbit/s >16 Mbits/s <= 32 Mbit/s >32 Mbits/s <= 64 Mbit/s >64 Mbits/s <= 128 Mbit/s >128 Mbits/s
2010 4882 4896 18738 53971 33570 15220 5762 460 942 306
2011 4345 4072 18187 44233 33985 19228 10024 1209 1030 309
2012 2223 2814 17721 38036 30581 22571 16071 2871 1983 426
2013 1772 2368 31822 28202 20969 22422 17743 4519 3194 687
2014 1221 1619 25351 23130 20062 28701 20116 7139 4895 1371

I 2014 var det flere enn 491 000 bredbåndsabonnement i privatmarkedet med en nedlastingskapasitet på 32 Mbit/s. I 2010 var antallet abonnement med denne kapasiteten 118 000.

År >128 kbits/s <= 512 kbit/s > 512 kbit/s <= 1 Mbit/s > 1 Mbit/s <= 2 Mbit/s > 2 Mbit/s <= 4 Mbit/s > 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s > 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s > 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s > 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s > 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s > 128 Mbit/s
2010 13859 147310 316284 291197 356647 323404 118252 1597 291 10
2011 10224 149177 280768 192680 374045 281836 242646 100843 1166 14
2012 9265 148570 234618 152320 310430 345522 337314 115191 48021 37
2013 4496 40525 391186 139504 258033 293704 378840 164113 81853 98
2014 3477 36837 137696 93945 347123 207660 491647 361425 148511 2076