25. februar lanserte Kommisjonen årets utgave av Digital Economy and Society Index, DESI. Indeksen er et mål på  ‘Europe’s digital performance and […] the evolution of EU member states in digital competitiveness.’

Årstall Danmark Norge EU28 Sverige Estland
2014 0.653 0.619 0.456 0.646 0.496
2015 0.679 0.638 0.498 0.682 0.568
2016 0.685 0.674 0.519 0.672 0.59

55 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år brukte Internett på reiser/opphold utenfor hjemmet i 2014.

År Prosentandel
2010 61
2011 58
2012 54
2013 60
2014 55
2015 60

Viser andel av befolkningen som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene.

År % brukere mellom 16-79 år
2010 91
2011 91
2012 93
2013 94
2014 95
2015 96

E-post og bank er tjenestene folk flest bruker på Internett

År Epost Reise Bank
2012 87 54 85
2013 87 60 86
2014 89 55 88
2015 90 60 89

Tre av fire nordmenn hadde medium eller høy kompetanse innenfor IKT i 2012.

År Prosent
2005 66.4
2006 64.1
2007 66.1
2009 68.6
2011 71.9
2012 76.4