25. februar lanserte Kommisjonen årets utgave av Digital Economy and Society Index, DESI. Indeksen er et mål på  ‘Europe’s digital performance and […] the evolution of EU member states in digital competitiveness.’

Årstall Danmark Norge EU28 Sverige Estland
2014 0.653 0.619 0.456 0.646 0.496
2015 0.679 0.638 0.498 0.682 0.568
2016 0.685 0.674 0.519 0.672 0.59

Stadig flere bestiller time hos fastlegen gjennom nettsider.

Årstall Sverige Norge Estland
2012 15.73 11.22 15.86
2014 19.4 16.9 8

Mer enn 90 prosent av norske virksomheter interagerer med offentlige myndigheter elektronisk.

År Antall i prosent
2009 80.97
2010 75.45
2011 90.42
2012 93.40
2013 94.18

ID-porten tilbyr virksomheter tilgang til kjente løsninger for brukerne, og dermed slipper du å forholde deg til flere passord og brukernavn, og virksomhetene slipper å administrere egne innloggingsløsninger.

År MinID BankID Buypass Commfides
2010 19864439 0 2174 0
2011 16308428 0 228470 1513
2012 25936566 269570 1746707 9098
2013 27786228 9516171 2707202 16580
2014 31669713 18053690 2777291 22206
2015 13470190 10897051 1094552 10367

Bruken av de forskjellige innloggingsløsningene i ID-porten varierer gjennom året.

Måned MinID BankID Buypass Commfides
Januar 2605941 1252161 294414 2298
Februar 2377074 1013376 214224 1703
Mars 3637775 2171437 302027 2263
April 3173278 1960986 260999 2110
Mai 2242342 1247305 276135 2465
Juni 3222034 2035818 279537 2435
Juli 2933621 1263020 151312 954
August 3044990 1440612 201086 1689
September 2153966 1280780 200515 1667
Oktober 2369884 1527424 226455 1719
November 1833293 1205934 179331 1393
Desember 2075515 1654837 191256 1510

I 2011 var 27 prosent av statlige virksomheter utsatt for forsøk på identitetstyveri (phishing). I 2012 var andelen under 11 prosent.

2008 Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk Virusangrep, ormer e.l. som resulterte i tap av data eller arbeidstid Angrep av typen 'denial of service' Uautorisert tilgang til systemer eller data Datatap pga manglende backup IT-misbruk av økonomisk karakter Forsøk på identitetstyveri (phishing)
2012 41.5 19.7 10.9 9.6 8.3 0.4 10.9
2013 12.7 9.3 10.2 12.3 7.6 3.4 18.6
2014 12.8 8.1 13.2 12.4 6.4 2.1 25.2
2015 13.1 4.7 16.1 14 5.9 2.5 27.5

Fire av fem registreringer i Foretaksregisteret ble gjort elektronisk i 2014.

Årstall Andel i prosent
2010 43
2011 53
2012 62
2013 73
2014 81

Tre av fire registreringer i Enhetsregisteret gjort elektronisk i 2014.

Årstall Andel i prosent
2010 48
2011 51
2012 61
2013 67
2014 75

Andelen elektroniske dokumenter i Løsøreregisteret øker svakt, men nærmer seg 80 prosent.

År Andel i prosent
2010 62
2011 64
2012 72
2013 78
2014 79

Tallet på brukere og transaksjoner inn og ut av Altinn øker.

Årstall Antall transaksjoner inn til Altinn Antall transaksjoner ut fra Altinn Antall unike brukere
2012 11.5 12.8 1.9
2013 13.3 16 2.3
2014 15.4 20.7 2.8

I 2015 bruker over halvparten av de statlige virksomhetene en eller flere nettskytjenester. Det er dobbelt så mange som i 2012.

År Andelen nettskybrukere
2012 26.3
2013 37.2
2014 42.8
2015 53.3

I 2015 bruker 87 prosent av statlige virksomheter sosiale medier i sin kommunikasjon med brukere. I 2012 var andelen 63 prosent.

År Andel som bruker sosiale medier
2012 63.6
2013 81.2
2014 83.9
2015 87.3

Andelen offentlige tjenester som er tilgjengelig på nett økte fra 20 prosent i 2001 til over 80 prosent i 2010. 

År andel i %
2001 20
2002 20
2003 46.7
2004 51.7
2006 53.3
2007 80
2009 75
2010 83.3

To av tre søknader som Innovasjon Norge mottar er e-søknader.

År Andel e-søknader i prosent
2008 28.1
2009 40.3
2010 44.6
2011 50.2
2012 60.1
2013 63.7
2014 66.4

85 prosent av nasjonale patent-, varemerke- og designsøknader ble levert gjennom Altinn i 2014. I 2010 var andelen 61 prosent.

År Antall i prosent
2010 61.14
2011 71.13
2012 76.31
2013 83.71
2014 85.27

I 2013 hadde 85,7 prosent allmennleger muligheten for å bruke elektronisk resept.

År Prosent
2013 85.7

100 prosent alle grunnleggende offentlige tjenester for bedrifter er tilgjengelig på nett.

År Andel i %
2001 57.1
2002 57.1
2003 57.1
2004 75
2006 87.5
2007 62.5
2009 87.5
2010 100

8 av 10 nordmenn mellom 16 og 74 år vært i kontakt med myndighetene via Internett i 2014.

År andel i %
2008 71.9
2009 73.9
2010 76.5
2011 77.8
2012 77.7
2013 76.1
2014 81.9