Hvordan er prisforskjellene for tjenester som er koblet sammen i forskjellige land?

Årstall Danmark Estland EU27 Norge Sverige
2011 54.2 49 54.3 99 32.3
2012 51.5 47.3 57.4 84.8 25.1
2013 46.9 34.8 53.1 60.4 26.4
2014 43 37 47.2 86.2 29.7
2015 43.4 33.5 43 74.6 30.9

Antall digitaliserte dokumentsider i Arkivverket.

 

År Antall i millioner
2004-2010 23.7
2011 3.5
2012 2.5
2013 4.3
2014 4

I 2014 gikk strømming forbi DVD som den foretrukne kilden til innhold.

2010 Strømmet video Nedlastet video Harddiskopptaker DVD-spiller KJøp/leie DVD
2011 0 23 31 58 45
2012 0 29 38 46 40
2013 11 25 30 49 34
2014 42 19 34 23 16

Stadig flere bruker Internett, mens færre ser TV og leser papiraviser. Andelen som leser bøker og ser video er stabil.

2010 Avis Fjernsyn Bøker Videomedier Internett
2011 64 82 24 13 77
2012 63 81 27 14 80
2013 55 77 25 12 80
2014 51 74 25 15 85

Mer enn halvparten av befolkningen i alderen 16 – 74 år lastet ned eller spilte film, musikk eller bilder fra Internett i 2014.

År Prosent
2003 23.5
2004 22.8
2005 25.6
2006 36.6
2007 34.7
2009 38.9
2010 40.8
2012 54.3
2014 53.8