Norge har bedre 4G-dekning enn gjennomsnittet i EU, men ligger etter våre skandinaviske naboer.

Årstall Danmark Sverige Estland EU27 Norge
2011 54.1 48.1 70 8.3 25.9
2012 65 93.3 70 27 60.2
2013 73.7 99.2 85 59.1 67.7
2014 99 99.2 79.2 79.4 83

Grafen viser land det er naturlig for Norge å sammenlikne seg med, i tillegg til gjennomsnittet for hele EU. Kildehenvisningen under lenker til en fullstendig rapport.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard