Tre av fire nordmenn hadde medium eller høy kompetanse innenfor IKT i 2012.

År Prosent
2005 66.4
2006 64.1
2007 66.1
2009 68.6
2011 71.9
2012 76.4

 

Med kompetanse menes her enkeltpersoner som noensinne har utført minst tre av følgende seks aktiviteter: 

  • Kopiert eller flyttet en fil eller mappe
  • Brukt klipp og lim-funksjon
  • Brukt en formel i et regneark
  • Komprimert (eller zippet ) filer
  • Koblet til og installert en ny enhet
  • Brukt programmeringsspråk til å skrive et dataprogram

Tilsvarende tall for EU i 2012 var 50,9 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard