Hvor bredt er utvalget av internettleverandører på de forskjellige hastighetene?

Antall tilbydere ≥4/0.5 Mbits/s ≥25/5 Mbits/s ≥50/10 Mbits/s
0 0 23 30
1 2 32 46
2 6 23 22
3+ 91 22 2

Indikatoren viser andel husstander med antall tilbydervalg fordelt på tre utvalgte hastigheter.

Det er f. eks. ingen husstander som ikke har noen tilbydere på de laveste hastighetene. Når vi ser på de høyeste hastighetene, er det to prosent av husstandene som har tre eller flere tilbydere.

Konkurranse mellom tilbydere er viktig for utviklingen av bredbåndsmarkedet, og denne grafen gir en indikasjon på konkurransesituasjonen i markedet. Grafen viser det gjennomsnittlige tilbydervalget for hele Norge.

Du kan se hvordan situasjonen er i ditt fylke gjennom å følge denne lenken til Nexias bredbåndsrapport for 2014, som er utarbeidet på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Kilde: Vedlegg til Nexias bredbåndsrapport 2014