2013 var toppåret for publisering av datasett fra offentlige virksomheter.

År Antall
2011 90
2012 132
2013 1070
2014 145
2015 30

Dette året ble 1070 datasett gjort tilgjengelige som åpne data gjennom Direktoratet for forvaltning og IKTs nettsted data.norge.no.   

Kilde: Difi