Operasjonssenteret for håndtering av alvorlige dataangrep registrerte 5300 hendelser i 2014.

År Antall hendelser
2007 500
2008 1050
2009 1200
2010 1500
2011 1550
2012 2000
2013 2300
2014 5300

Grafen viser alle registrerte saker, inkludert automatiske varslinger. Operasjonssenteret er Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

Den kraftige økningen fra 2013 til 2014 skyldes blant annet flere kilder og et nytt system for håndtering av automatisk rapportering.

Kilde: Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) 2./3. kvartalsrapport 2014 (pdf)