8 av 10 nordmenn mellom 16 og 74 år vært i kontakt med myndighetene via Internett i 2014.

År andel i %
2008 71.9
2009 73.9
2010 76.5
2011 77.8
2012 77.7
2013 76.1
2014 81.9

Med eforvaltning menes her blant annet å hente informasjon fra offentlige nettsider, samt å laste ned og sende inn elektroniske skjemaer.

Tilsvarende tall for EU i 2014 var 46,7 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard