Abonnement med en nedlastingskapasitet på 16 Mbit/s var det vanligste valget blant bedrifter i 2014.

Årstall >128 kbits/s <= 512 kbit/s >512 kbits/s <= 1 Mbit/s >1 Mbits/s <= 2 Mbit/s >2 Mbits/s <= 4 Mbit/s >4 Mbits/s <= 8 Mbit/s >8 Mbits/s <= 16 Mbit/s >16 Mbits/s <= 32 Mbit/s >32 Mbits/s <= 64 Mbit/s >64 Mbits/s <= 128 Mbit/s >128 Mbits/s
2010 4882 4896 18738 53971 33570 15220 5762 460 942 306
2011 4345 4072 18187 44233 33985 19228 10024 1209 1030 309
2012 2223 2814 17721 38036 30581 22571 16071 2871 1983 426
2013 1772 2368 31822 28202 20969 22422 17743 4519 3194 687
2014 1221 1619 25351 23130 20062 28701 20116 7139 4895 1371

Grafen viser fordelingen av ulike kapasiteter det abonneres på i bedriftsmarkedet. Grafen viser ikke hvilke kapasiteter som er tilgjengelig for bedriftene. SSB publiserer målinger hvert kvartal, men denne grafen viser en årlig utvikling.

Kilde: Internettmålingen (SSB)