I 2014 var det flere enn 491 000 bredbåndsabonnement i privatmarkedet med en nedlastingskapasitet på 32 Mbit/s. I 2010 var antallet abonnement med denne kapasiteten 118 000.

År >128 kbits/s <= 512 kbit/s > 512 kbit/s <= 1 Mbit/s > 1 Mbit/s <= 2 Mbit/s > 2 Mbit/s <= 4 Mbit/s > 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s > 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s > 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s > 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s > 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s > 128 Mbit/s
2010 13859 147310 316284 291197 356647 323404 118252 1597 291 10
2011 10224 149177 280768 192680 374045 281836 242646 100843 1166 14
2012 9265 148570 234618 152320 310430 345522 337314 115191 48021 37
2013 4496 40525 391186 139504 258033 293704 378840 164113 81853 98
2014 3477 36837 137696 93945 347123 207660 491647 361425 148511 2076

Figuren viser fordelingen av bredbåndsabonnement i privatmarkedet. Figuren sier ikke noe om hvilke hastigheter som er tilgjengelig for abonnentene.

SSB publiserer målinger hvert kvartal, men denne grafen viser en årlig utvikling.

Kilde: Internettmålingen 2014 (SSB)