I 2010 hadde ingen privatkunder tilgang til Internett med høyere kapasitet enn 50 Mbit/s. I 2014 kunne 28 prosent kjøpe tilgang til 100 Mbit/s

Årstall 2/0.25 Mbits/s 4/0.5 Mbits/s 10/0.8 Mbits/s 25/5 Mbits/s 30/5 Mbits/s 50/10 Mbits/s 100/10 Mbits/s 50/50 Mbits/s 100/100 Mbits/s
2010 0 89 77 55 0 19 17 19 0
2011 96 94 79 67 0 41 40 22 18
2012 100 100 85 72 69 60 60 25 21
2013 100 100 99 75 72 64 63 28 24
2014 100 100 99 77 75 70 69 33 28

Figuren viser estimert dekning for ulike kapasitetsklasse tilgjengelig for privatkunder. Det er teknisk mulig å levere høyere kapasitet på samtlige aksessmetoder inkludert i undersøkelsen.

Kilde: «Bredbåndsdekning 2014» (Nexia/Samferdselsdepartementet)