Antallet besøk på data.norge.no økte fra 2013 til 2014. Antallet sidevisninger gikk noe ned i samme periode.

Årstall Antall besøk Sidevisninger
2011 10236 0
2012 24698 82379
2013 50113 203428
2014 53095 199405

Data.norge.no er Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) register over alle åpne datasett og åpne API-er i offentlig sektor.

Kilde: Difi