37 prosent av norske bedrifter efakturaer sendte eller mottok efakturaer egnet for automatisk behandling.

År Prosent
2007 29.1
2008 31.1
2009 31.4
2010 47.2
2011 32.2
2013 37

Tilsvarende tall for EU var 28,7 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard