55 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år brukte Internett på reiser/opphold utenfor hjemmet i 2014.

År Prosentandel
2010 61
2011 58
2012 54
2013 60
2014 55
2015 60

 

 

Kilde: Bruk av IKT i husholdningene - SSB