Viser andel av befolkningen som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene.

År % brukere mellom 16-79 år
2010 91
2011 91
2012 93
2013 94
2014 95
2015 96

På SSB sine sider kan du dykke dypere ned i tallene, og se fordeling på kjønn, alder osv.

Kilde: Bruk av IKT i husholdningene - SSB