Stadig flere bruker Internett, mens færre ser TV og leser papiraviser. Andelen som leser bøker og ser video er stabil.

2010 Avis Fjernsyn Bøker Videomedier Internett
2011 64 82 24 13 77
2012 63 81 27 14 80
2013 55 77 25 12 80
2014 51 74 25 15 85

Fra 2012 inkluderer kategorien videomedier betalte strømmetjenester som Netflix, HBO med flere.

Norsk mediebarometer 2014 er en bred rapport om nordmenns medievaner. Den inneholder målinger fra 1991 og framover.

Kilde: Norsk mediebarometer 2014 (SSB)