Cirka 30 prosent av bedrifter med minst ti ansatte bruker nettskytjenester. Tjenestene brukes i hovedsak til e-post og lagring av filer.

År Andel som bruker nettsky
2014 29
Kilde: SSB - Bruk av IKT i næringslivet