I 2015 bruker over halvparten av de statlige virksomhetene en eller flere nettskytjenester. Det er dobbelt så mange som i 2012.

År Andelen nettskybrukere
2012 26.3
2013 37.2
2014 42.8
2015 53.3

Nettskytjenester er IKT-tjenester som blir levert over Internett og som gir tilgang til for eksempel kontorstøtte- og webanalyseverktøy, lagringsverktøy eller virtuelle møterom.

Kilde: IKT i staten (SSB)