Over halvparten av bedrifter med minst ti ansatte (finanssektoren unntatt) brukte sosiale medier i 2014.

År Prosent
2013 46
2014 52.7

Tilsvarende tall for EU var 35,8 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard