I 2015 bruker 87 prosent av statlige virksomheter sosiale medier i sin kommunikasjon med brukere. I 2012 var andelen 63 prosent.

År Andel som bruker sosiale medier
2012 63.6
2013 81.2
2014 83.9
2015 87.3
Kilde: SSB - Bruk av IKT i staten