I 2014 gikk strømming forbi DVD som den foretrukne kilden til innhold.

2010 Strømmet video Nedlastet video Harddiskopptaker DVD-spiller KJøp/leie DVD
2011 0 23 31 58 45
2012 0 29 38 46 40
2013 11 25 30 49 34
2014 42 19 34 23 16
Kilde: Norsk mediebarometer - SSB