E-post og bank er tjenestene folk flest bruker på Internett

År Epost Reise Bank
2012 87 54 85
2013 87 60 86
2014 89 55 88
2015 90 60 89
Kilde: Bruk av IKT i husholdningene - SSB