Databrukere er den viktigste årsaken til spredning av virus.

Spredningsgrunn Andel i prosent
Aktivert av brukerens handling 44.8
Automatisk kode (infisert fra USB-minnebrikke) 26
Automatisk kode (infisert fra nettverk) 17.2
Infisert fil 4.4
Gammel kjent sårbarhet hvor det finnes oppdatering 3.2
Nyere sårbarhet hvor det finnes oppdatering 2.4
Passord er knekket 1

Datainnbrudd, dataangrep og dataskadeverk skjer gjerne ved spredning av skadelig programvare (som virus og trojanere). Spredningen av virus kan skje på flere måter, som det fremkommer av grafen ovenfor.

Kilde: Mørketallsundersøkelsen (Næringslivets sikkerhetsråd)