25. februar lanserte Kommisjonen årets utgave av Digital Economy and Society Index, DESI. Indeksen er et mål på  ‘Europe’s digital performance and […] the evolution of EU member states in digital competitiveness.’

Årstall Danmark Norge EU28 Sverige Estland
2014 0.653 0.619 0.456 0.646 0.496
2015 0.679 0.638 0.498 0.682 0.568
2016 0.685 0.674 0.519 0.672 0.59

Indeksen har fem dimensjoner:

  • Connectivity:  Bredbånd, utbredelse og kvalitet
  • Human capital: Digitale ferdigheter for brukere
  • Use of internet: Faktisk bruk av nettet, fra spill til online shopping og banktjenester
  • Integration of digital technology: virksomhetenes tilbud om og bruk av digitale tjenester
  • Digital public services: Tilbud av eGov-tjenester

 Oversikten på denne siden, viser kun hovedtallene for utvalgte land. Dersom du ønsker å se på bestemte indikatorer, andre land, eller lage dine egne sammenligninger, kan du klikke på lenken ovenfor for å få tilgang til alle dataene.

Kilde: The Digital Economy & Society Index (DESI)