To av tre søknader som Innovasjon Norge mottar er e-søknader.

År Andel e-søknader i prosent
2008 28.1
2009 40.3
2010 44.6
2011 50.2
2012 60.1
2013 63.7
2014 66.4

Andelen e-søknader til Innovasjon Norge øker, men det  totale antallet søknader falt fra 2010 til 2014.

Kilde: Innovasjon Norge