Andelen elektroniske dokumenter i Løsøreregisteret øker svakt, men nærmer seg 80 prosent.

År Andel i prosent
2010 62
2011 64
2012 72
2013 78
2014 79

Løsøreregisteret er mest kjent som kilde for opplysninger om panteheftelser på bruktbiler.

Kilde: Brønnøysundregistrene