Tre av fire registreringer i Enhetsregisteret gjort elektronisk i 2014.

Årstall Andel i prosent
2010 48
2011 51
2012 61
2013 67
2014 75

Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, som for eksempel NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsregisteret og Foretaksregisteret.

Kilde: Brønnøysundregistrene