Fire av fem registreringer i Foretaksregisteret ble gjort elektronisk i 2014.

Årstall Andel i prosent
2010 43
2011 53
2012 62
2013 73
2014 81

Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge.

Kilde: Brønnøysundregistrene