Bruken av de forskjellige innloggingsløsningene i ID-porten varierer gjennom året.

Måned MinID BankID Buypass Commfides
Januar 2605941 1252161 294414 2298
Februar 2377074 1013376 214224 1703
Mars 3637775 2171437 302027 2263
April 3173278 1960986 260999 2110
Mai 2242342 1247305 276135 2465
Juni 3222034 2035818 279537 2435
Juli 2933621 1263020 151312 954
August 3044990 1440612 201086 1689
September 2153966 1280780 200515 1667
Oktober 2369884 1527424 226455 1719
November 1833293 1205934 179331 1393
Desember 2075515 1654837 191256 1510

Tallene viser antallet innlogginger som ble gjort i løpet av 2014 på de fire elektroniske ID'ene som tilbys av ID-porten.

Kilde: Difi