Ansatte avdekker 70 prosent av sikkerhetshendelsene i egen virksomhet.

Oppdagelseskilde Andel i prosent
Rapportering/varsling fra egne ansatte 70
Media (radio, TV, aviser), sosiale medier 15
Egen oppfølging av alarmer, logging og IDS-systemer 48
Eksterne (eks. Internet Service Provider, Politi) 21
Annet/vet ikke 19

Virksomheters ansatte samt oppfølging av alarmer og logger avdekker flest brudd og andre hendelser knyttet til datasikkerhet. Hendelser som avdekkes av eksterne leverandører som ISP, politiet og andre samarbeidspartnere utgjør 20 prosent.

Kildehenvisningen lenker til rapporten, som blant annet viser forskjellene mellom store og små virksomheter.

Kilde: Mørketallsundersøkelsen (Næringslivets sikkerhetsråd)