ID-porten tilbyr virksomheter tilgang til kjente løsninger for brukerne, og dermed slipper du å forholde deg til flere passord og brukernavn, og virksomhetene slipper å administrere egne innloggingsløsninger.

År MinID BankID Buypass Commfides
2010 19864439 0 2174 0
2011 16308428 0 228470 1513
2012 25936566 269570 1746707 9098
2013 27786228 9516171 2707202 16580
2014 31669713 18053690 2777291 22206
2015 13470190 10897051 1094552 10367

 

ID-porten er en felles innloggingsløsning og en sentral byggekloss i utviklingen av offentlige tjenester på nett. Med ID-porten kan virksomheter tilby innbyggerne en sikker digital tjeneste. Med kjente elektroniske ID-er som MinID, BankID, Buypass og Commfides får brukerne fordelen av å benytte innloggingsløsninger de kjenner fra før.

Med ID-porten kan innbyggerne løse oppgaver fra det offentlige, både privat og i arbeidssammenheng.

Fra november 2010 ble ID-porten opprettet med MinID og Buypass som innloggingsløsninger. Commfides kom på i mars 2011 og BankID først i november 2012.

 

2015 er oppdatert til og med april.

 

Kilde: Difi