Feilsendt e-post er den viktigste enkeltårsaken til at informasjon kommer på avveie.

Årstall Minnepinner på avveier Smarttelefoner på avveier PC-er på avveier Dokumenter/filer på avveier E-poster sendt til feil adressat Ingen slike hendelser
2012 26 12 12 16 32 51
2014 11 20 15 4 29 50
Kilde: Mørketallsundersøkelsen (Næringslivets sikkerhetsråd)