Hvordan er prisforskjellene for tjenester som er koblet sammen i forskjellige land?

Årstall Danmark Estland EU27 Norge Sverige
2011 54.2 49 54.3 99 32.3
2012 51.5 47.3 57.4 84.8 25.1
2013 46.9 34.8 53.1 60.4 26.4
2014 43 37 47.2 86.2 29.7
2015 43.4 33.5 43 74.6 30.9

Grafen tar utgangspunkt i prisen på tjenester som kobler sammen internettilgang, (fast)telefoni og TV. Det er mulig å velge mellom flere hastigheter i slike tjenester, og her har vi valgt tjenester som tilbyr nedlastingshastigheter mellom 30 og 100 Mbps.

Kildehenvisningen lenker til definisjoner og andre paremetere samt tilsvarende tall for andre land.

Kilde: Digital Agenda Scoreboard