I 2012 hadde 89,8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år konsumert nyheter i aviser/blader på nett i løpet av de siste tre månedene.

År Prosent
2003 53.6
2004 56.2
2005 59.9
2006 64.9
2008 73.1
2009 76.2
2010 78
2011 79.2
2012 85
2013 86.9
2014 88.7

Tilsvarende tall for EU var 52.4 prosent i 2014.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard