Mer enn halvparten av befolkningen i alderen 16 – 74 år lastet ned eller spilte film, musikk eller bilder fra Internett i 2014.

År Prosent
2003 23.5
2004 22.8
2005 25.6
2006 36.6
2007 34.7
2009 38.9
2010 40.8
2012 54.3
2014 53.8

Tilsvarende tall for EU var 38,4 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard