I 2015 handlet 32, prosent av de som hadde brukt Internett i løpet av siste år varer eller tjenester via nett fra land i EU.

År Prosent
2008 22.5
2009 27.9
2010 31
2011 32.1
2012 31.3
2013 27.8
2014 33.8
2015 32.4

Tilsvarende tall for EU er 19,6 prosent.    

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard