I 2014 ble det utført nær 38 millioner transaksjoner med kredittkort i forbindelse med netthandel i Norge.

År Antall transaksjoner i millioner
2009 21.3
2010 24.5
2011 27.8
2012 31.9
2013 33.8
Kilde: Norges Bank