Tallet på brukere og transaksjoner inn og ut av Altinn øker.

Årstall Antall transaksjoner inn til Altinn Antall transaksjoner ut fra Altinn Antall unike brukere
2012 11.5 12.8 1.9
2013 13.3 16 2.3
2014 15.4 20.7 2.8
Kilde: Brønnøysundregistrenes årsmelding for 2014