100 prosent alle grunnleggende offentlige tjenester for bedrifter er tilgjengelig på nett.

År Andel i %
2001 57.1
2002 57.1
2003 57.1
2004 75
2006 87.5
2007 62.5
2009 87.5
2010 100

Allerede i 2010 var alle grunnleggende offentlige tjenester for bedrifter tilgjengelig på Internett. Det tilsvarende tallet for 2014 i EU er 89,4 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard