Andelen offentlige tjenester som er tilgjengelig på nett økte fra 20 prosent i 2001 til over 80 prosent i 2010. 

År andel i %
2001 20
2002 20
2003 46.7
2004 51.7
2006 53.3
2007 80
2009 75
2010 83.3

Tilsvarende tall for EU var 80,9 prosent.

Tidsserien ble avsluttet i 2010. 

Kilde: Digital Agenda Scoreboard