85 prosent av nasjonale patent-, varemerke- og designsøknader ble levert gjennom Altinn i 2014. I 2010 var andelen 61 prosent.

År Antall i prosent
2010 61.14
2011 71.13
2012 76.31
2013 83.71
2014 85.27
Kilde: Patentstyret