I 2014 hadde 2,69 prosent av befolkningen aldri brukt Internett. I 2005 var andelen 15 prosent.

År Prosent
2005 15
2006 16.6
2007 10.0
2008 7.83
2009 6.41
2010 5.23
2011 4.63
2012 3.84
2013 3.14
2014 2.69

I 2014 var tilsvarende tall for EU 18,1 prosent.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard