Næringslivet innfører stadig nye tiltak for å øke informasjonssikkerheten.

Årstall Retningslinjer for sikker drift av IT- infrastruktur Planer for håndtering av de viktigste informasjonssikkerhetshendelser Krav til gjennomføring av systematiske øvelser knyttet til IT-beredskap Oversikt over alle personopplysninger som behandles i virksomheten Oversikt og kontroll på brukeridentiteter med tilgang til virksomhetens system Rutiner for håndtering av personopplysninger Retningslinjer for håndtering av avvik Sikkerhetsinstruks for brukere, leder og sikkerhetsansvarlig Krav til at det utpekes en informasjonssikkerhetsansvarlig
2010 77 40 11 56 0 67 0 0 57
2012 65 36 15 53 0 65 0 0 26
2014 68 42 20 56 69 67 51 42 26
Kilde: Mørketallsundersøkelsen (Næringslivets sikkerhetsråd)