Antall digitaliserte dokumentsider i Arkivverket.

 

År Antall i millioner
2004-2010 23.7
2011 3.5
2012 2.5
2013 4.3
2014 4

Riksarkivet har ikke sikre tall for hvor mange bilder som viser en side, og hvor mange bilder som viser to sider (oppslag), eventuelt (i sjeldne tilfeller) flere sider. Figuren viser antall skannede bilder, heller enn tallet for skannede sider, der usikkerheten kan være opp mot 5 prosent.

Kilde: Riksarkivet