I 2011 var 27 prosent av statlige virksomheter utsatt for forsøk på identitetstyveri (phishing). I 2012 var andelen under 11 prosent.

2008 Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk Virusangrep, ormer e.l. som resulterte i tap av data eller arbeidstid Angrep av typen 'denial of service' Uautorisert tilgang til systemer eller data Datatap pga manglende backup IT-misbruk av økonomisk karakter Forsøk på identitetstyveri (phishing)
2012 41.5 19.7 10.9 9.6 8.3 0.4 10.9
2013 12.7 9.3 10.2 12.3 7.6 3.4 18.6
2014 12.8 8.1 13.2 12.4 6.4 2.1 25.2
2015 13.1 4.7 16.1 14 5.9 2.5 27.5

Andelen som opplevde nedetid ble redusert fra 41 til 12 prosent fra 2008 til 2015.

Kilde: SSB