I 2014 hadde 86,8 prosent av husholdningene med lavest inntekt tilgang til Internett. Det er en økning fra 38 prosent i 2005.

År Prosent
2005 38.1
2006 46
2007 60.9
2008 70.2
2009 70.1
2010 80.4
2011 83.6
2012 84.4
2013 89.6
2014 86.8

Tilsvarende tall for EU i 2014 er 59,9 prosent.

Med husholdninger med lav inntekt menes den fjerdedelen av husholdningene som tjener minst.

Kilde: EU Digital Scoreboard