IKT-løsninger i primærnæringene, industri og bygg/anlegg er best med hensyn til universell utforming. Løsninger innen bank og finans er minst tilgjengelige.

Sektor Andelen oppnådde poeng
Bank, finans m.m. 45
Media, informasjon m.m. 46
Transport, overnatting, servering 48
Varehandel 50
Primærnæringene, industri, bygg/anlegg m.m. 52

 

Kilde: Difi